Sinh 8/Chương MĐ-1-2-3

TIM VÀ MẠCH MÁU 0

TIM VÀ MẠCH MÁU

I. CẤU TẠO TIM - Vị trí: Tim nằm giữa 2 lá phổi, hơi lệch sang bên trái - Hình dạng:...

BỘ XƯƠNG 0

BỘ XƯƠNG

I. CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƯƠNG 1. Cấu tạo của bộ xương: gồm 3 phần chính. + Xương đầu:...