Category: Sách – Tài liệu lớp 3

Sách và tài liệu học tập dành cho học sinh lớp 3

Các bài toán chọn lọc lớp 3, 4 – Tập 2 (phát triển khả năng suy luận và trí thông minh) 0

Các bài toán chọn lọc lớp 3, 4 – Tập 2 (phát triển khả năng suy luận và trí thông minh)

Cuốn sách “324 bài toán chọn lọc lớp 3,4” bao gồm các bài toán chọn lọc để phát triển khả năng suy luận và trí thông minh của các em,...

Toán bồi dưỡng học sinh lớp 3 0

Toán bồi dưỡng học sinh lớp 3

Cuốn sách “Toán bồi dưỡng học sinh lớp 3” của tác giả Nguyễn Áng biến soạn nhằm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải toán lớp 3,...