Category: Sách – Tài liệu lớp 8

Sách và tài liệu học tập dành cho học sinh lớp 8

Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Tin 0

Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Tin

Bộ sách gồm ba quyển, quyển 1, 2 và 3. Cấu trúc mỗi quyển bao gồm: phầnlí thuyết, giới thiệu các khái niệm cơ bản, cần thiết trực tiếp, thường...