Category: Ngoại ngữ

0

Thì hiện tại đơn (Present Simple) – Cách dùng, Công Thức và bài tập

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

0

Top Tips for IELTS Academic, with Interactive CD-ROM

Tài liệu hướng dẫn phương pháp làm bài chính thức từ Cambridge, cơ quan biên soạn và sở hữu bài thi IELTS. Nội dung ngắn gọn, đầy đủ kèm ví dụ minh họa. Tài liệu này dùng tốt nhất kết hợp bộ đề Cambridge IELTS.