Marketing – Bán hàng

0

Khác Biệt Hay Là Chết (Differentiate or die), Second edition

Khác Biệt Hay Là Chết được giới chuyên gia đánh giá là cuốn sách marketing hay nhất của mọi thời đại.
Nhờ sự ra đời của cuốn sách mà cụm từ khác biệt hóa (differentiate) đã trở thành một “từ ngữ lớn” trong thế giới kinh doanh ngày nay.