Category: Giao thông – Vận tải

Quyết định 1880/QĐ-TTG ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 1880/QĐ-TTG ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

về việc ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vận tải hàng không ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS)

Quyết định 51/2015/QĐ-TTG ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 51/2015/QĐ-TTG ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa

Thông tư 74/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải 0

Thông tư 74/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải

quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị

Thông tư 78/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải 0

Thông tư 78/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải

quy định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia

Quyết định 3446/QĐ-BGTVT  ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải 0

Quyết định 3446/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải

về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020

Thông tư 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải 0

Thông tư 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải

về việc quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Thông tư 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải 0

Thông tư 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải

về việc quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Thông tư 41/2016/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải 0

Thông tư 41/2016/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải

quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

Quyết định 4224/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải 0

Quyết định 4224/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải

về việc ban hành Khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Nghị định 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 0

Nghị định 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải