Category: Chính sách

Quyết định 840/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 840/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Tỷ lệ 1/10.000)

Thông tư 01/2012/TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc 0

Thông tư 01/2012/TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc

về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015

Quyết định 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Chỉ thị 02/CT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương 0

Chỉ thị 02/CT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Quyết định 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 – 2015

Thông tư liên tịch 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 0

Thông tư liên tịch 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Quyết định 1063/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 1063/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị tăng và phát triển bền vững