Category: Pháp luật

Quyết định 840/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 840/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Tỷ lệ 1/10.000)

Thông tư 01/2012/TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc 0

Thông tư 01/2012/TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc

về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015

Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Quyết định 304/QĐ-TTg ngày 21/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 304/QĐ-TTg ngày 21/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ

về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4

Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 0

Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu

Quyết định 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Quyết định 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương

về việc công bố Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Quyết định 800/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Quyết định 800/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương

về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Quyết định 940/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Quyết định 940/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương

về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương Quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a

Thông tư 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Thông tư 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương

quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Quyết định 1083/QĐ-BCT ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Quyết định 1083/QĐ-BCT ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Bộ Công Thương

về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được