Lịch sử 7/Chương 4-5

ÔN TẬP CHƯƠNG 5 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy...

ÔN TẬP CHƯƠNG 3, 4 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 3, 4

1. Thời Lý – Trần, nhân dân ta đã phải dương đầu với những cuộc xâm lược nào? (Thời gian?...