Hóa 9/Chương 3-4

CACBON 0

CACBON

I. CÁC DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON 1. Khái niệm dạng thù hình Các dạng thù hình của một nguyên...

CÁC OXIT CỦA CACBON 0

CÁC OXIT CỦA CACBON

I. CACBON OXIT - Công thức phân tử: CO - Phân tử khối: 28 1. Tính chất vật lí CO...