Hóa 8/Chương 5-6

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 0

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

1. NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM: (C%) * Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số...

NƯỚC 0

NƯỚC

I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC 1. Sự phân huỷ nước Nhận xét: - Khi có dòng điện một...

AXIT 0

AXIT

I. KHÁI NIỆM - Thành phần phân tử: Có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit...

BAZƠ 0

BAZƠ

1. KHÁI NIỆM - Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều...