Hóa 8/Chương 3-4

OXIT 0

OXIT

I. ĐỊNH NGHĨA  * Định nghĩa: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi....

KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 1

KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

I. THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ - Không khí là một hỗn hợp khí trong đó : oxi chiếm 21%...

TÍNH CHẤT CỦA OXI 1

TÍNH CHẤT CỦA OXI

- Kí hiệu hóa học của nguyên tố oxi là O - Công thức hóa học của đơn chất (khí)...