Hóa 10/Chương 4-5-6-7

LÍ THUYẾT VỀ CLO 0

LÍ THUYẾT VỀ CLO

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Clo là chất khí độc, màu vàng lục, mùi xốc, nặng hơn không khí....