Môn Vật lý lớp 9

Lớp 9

SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG – SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 0

SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG – SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

I – NHIỆT ĐIỆN Trong nhà máy nhiệt điện, nhiệt năng được biến thành cơ năng, rồi thành điện năng. Năng...

SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU 0

SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU

1. ĐỊNH NGHĨA – Khi chiếu 2 hay nhiều màu vào cùng một chỗ trên màn trắng thì ở chỗ...

MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU 0

MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU

I – VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG Dưới...

CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 0

CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG

Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. Điều này chứng tỏ ánh...

NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG 0

NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

I – NĂNG LƯỢNG Ta nhận biết được 1 vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực...

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG 0

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

I – SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ – NHIỆT – ĐIỆN 1. Biến đổi thế năng...

MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO 0

MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO

I – MẮT CẬN 1. Những biểu hiện của tật cận thị – Mắt cận thị là mắt có thể nhìn...

KÍNH LÚP 0

KÍNH LÚP

  I – KÍNH LÚP Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Người ta dùng...

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU 1

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU

I – NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG – Nguồn sáng trắng: + Ánh sáng Mặt trời (trừ lúc bình minh và hoàng...

SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG 0

SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG

I – PHÂN TÍCH CHÙM SÁNG TRẮNG BẰNG LĂNG KÍNH – Lăng kính là một khối trong suốt hình lăng...