Môn Toán lớp 9

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 9

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG 0

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1. Các kiến thức cần nhớ Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Cho tam giác...

ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN 1

ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

  1. Các kiến thức cần nhớ Công thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn) Cho  đường...

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, DIỆN TÍCH QUẠT TRÒN 0

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, DIỆN TÍCH QUẠT TRÒN

  1. Các kiến thức cần nhớ Công thức tính diện tích hình tròn Diện tích SS của một hình...

ÔN TẬP CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

  1. Góc ở tâm Định nghĩa góc ở tâm – Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được...

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 0

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

  1. Các kiến thức cần nhớ Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình Bước 1. Lập...

HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ 1

HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ

1. Các kiến thức cần nhớ Hình trụ Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h....

HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN 0

HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN

  1. Các kiến thức cần nhớ Hình nón Cho hình nón có bán kính đáy R=OAR = OA ,...

HÌNH CẦU. DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU 0

HÌNH CẦU. DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU

  1. Các kiến thức cần nhớ Hình cầu – Khi quanh nửa hình tròn tâm O , bán kính...

ÔN TẬP CHƯƠNG 8 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 8

  1. Hình trụ Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h . Khi đó : +...

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CHỨA THAM SỐ 0

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CHỨA THAM SỐ

1. Các kiến thức cần nhớ Cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=ca‘x+b‘y=c‘  * a. Để giải hệ phương...