Môn Sinh lớp 9

Lớp 9

ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT 0

ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT

I. QUAN HỆ CÙNG LOÀI – Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành...

HỆ SINH THÁI 0

HỆ SINH THÁI

I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI 1. Khái niệm – Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi...

TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 1

TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

I. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI II. TÁC...

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 0

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

I. KHÁI QUÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG – Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn,...

SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1

SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

– Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên...

KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 2

KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GIỮ GÌN THIÊN NHIÊN HOANG DÃ – Môi trường trên...

BẢO VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SINH THÁI 1

BẢO VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SINH THÁI

I. SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC HỆ SINH THÁI Các hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới...

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT – Luật bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chỉnh hành...

ƯU THẾ LAI 1

ƯU THẾ LAI

I. HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI – Cây ngô do dòng tự thụ phấn cho cây thấp hơn, số bắp...

THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM 1

THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM

I. THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 1. Lai hữu tính để tạo biến dị tổ hợp hoặc chọn lọc...