Môn Hóa học lớp 9

Lớp 9

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ KHÁI QUÁT PHÂN LOẠI OXIT 1

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ KHÁI QUÁT PHÂN LOẠI OXIT

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT 1. Oxit bazơ: a) Tác dụng với nước – Một số oxit bazơ tác dụng...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP OXIT AXIT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP OXIT AXIT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

– Đối với bài toán CO2/SO2 tác dụng với dung dịch NaOH, KOH Ví dụ: CO2 + 2NaOH → Na2CO3...

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT 1

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT

* Nhắc lại khái niệm về axit – Axit là hợp chất mà cấu tạo gồm có một hay nhiều...

MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG 1

MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

A. AXIT CLOHIĐRIC (HCl) I. Tính chất – Khí hiđro clorua (khí HCl) tan trong nước tạo thành dung dịch...

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI 1

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI

I. TÁC DỤNG VỚI PHI KIM 1. Tác dụng với oxi    2Mg + O2  →to  2MgO    3Fe +...

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI 1

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại – Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy...

LÍ THUYẾT VỀ NHÔM 1

LÍ THUYẾT VỀ NHÔM

I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ – Nhôm là kim loại nhẹ (D = 2,7 g/cm3), màu trắng bạc, có ánh...

NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM 1

NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

* Nhúng thanh Al vào dung dịch bazơ ta thấy thanh Al tan ra và sủi bọt khí PTHH: 2Al...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM

  Dạng 1: Bài toán nhiệt nhôm không hoàn toàn * Phương pháp giải chung  Phản ứng:  2Al + Fe2O3...

LÍ THUYẾT VỀ SẮT 1

LÍ THUYẾT VỀ SẮT

I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ – Sắt là kim loại, màu trắng xám, có tính dẻo, ánh kim, dẫn điện,...