Category: Môn Địa lý

Lớp 9

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO 0

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO

1. Biển và đảo Việt Nam. a) Vùng biển nước ta. – Việt Nam có đường bờ biển dài 3260 km và vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2. –...

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO (TIẾP THEO) 0

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO (TIẾP THEO)

I. Biển và đảo Việt Nam.  II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển. 1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.  2. Du lịch biển – đảo. ...

TỔNG KẾT CHƯƠNG III – SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ 0

TỔNG KẾT CHƯƠNG III – SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

I. VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 1.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ. – Diện tích lớn nhất nước ta, tiếp giáp : Trung Quốc, Lào, đồng...

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ 0

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Công nghiệp. – Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng....

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ (TIẾP THEO) 0

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ (TIẾP THEO)

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Công nghiệp. b) Nông nghiệp. c) Dịch vụ. * Những điều kiện thuận lợi phát triển ngành dịch vụ: – Vùng đông...

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – PHẦN 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ – XÃ HỘI 0

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – PHẦN 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ – XÃ HỘI

1. Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ. – Diện tích: 39 734 km2. – Dân số: 16,7 triệu người (năm 2002) – Vị trí: Nằm ở vị trí...

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – PHẦN 2. KINH TẾ 0

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – PHẦN 2. KINH TẾ

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Nông nghiệp. – Là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước (chiếm 51,1% diện tích và 51,4% sản lượng lúa...

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ 0

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Nông nghiệp. – Chăn nuôi bò, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản là thế mạnh của vùng. + Đàn...

VÙNG TÂY NGUYÊN – PHẦN 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ – XÃ HỘI 0

VÙNG TÂY NGUYÊN – PHẦN 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ – XÃ HỘI

1. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ. – Diện tích: 54.475km2 . – Dân số: 4,4 triệu người (2002). – Phía đông giáp vùng duyên hải Nam Trung...

VÙNG TÂY NGUYÊN – PHẦN 2. KINH TẾ 0

VÙNG TÂY NGUYÊN – PHẦN 2. KINH TẾ

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Nông nghiệp. * Trồng trọt: – Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của nước ta. – Cây công nghiệp lâu...