Môn Địa lý lớp 9

Lớp 9

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO 0

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO

1. Biển và đảo Việt Nam. a) Vùng biển nước ta. – Việt Nam có đường bờ biển dài 3260...

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO (TIẾP THEO) 0

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO (TIẾP THEO)

I. Biển và đảo Việt Nam.  II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển. 1. Khai thác, nuôi trồng và...

TỔNG KẾT CHƯƠNG III – SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ 0

TỔNG KẾT CHƯƠNG III – SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

I. VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 1.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ. – Diện tích...

VÙNG TÂY NGUYÊN – PHẦN 2. KINH TẾ 0

VÙNG TÂY NGUYÊN – PHẦN 2. KINH TẾ

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Nông nghiệp. * Trồng trọt: – Là vùng chuyên canh cây công...

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 1. TỰ NHIÊN VÀ DẪN CƯ – XÃ HỘI 0

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 1. TỰ NHIÊN VÀ DẪN CƯ – XÃ HỘI

1. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ. – Diện tích: 23 550 km2. – Dân số: 10,9...

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ 0

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Công nghiệp. – Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng...

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ (TIẾP THEO) 0

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ (TIẾP THEO)

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Công nghiệp. b) Nông nghiệp. c) Dịch vụ. * Những điều kiện...

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – PHẦN 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ – XÃ HỘI 0

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – PHẦN 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ – XÃ HỘI

1. Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ. – Diện tích: 39 734 km2. – Dân số: 16,7 triệu...

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – PHẦN 2. KINH TẾ 0

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – PHẦN 2. KINH TẾ

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Nông nghiệp. – Là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả...

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ 0

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ – PHẦN 2. KINH TẾ

1. Tình hình phát triển kinh tế. a) Nông nghiệp. – Chăn nuôi bò, khai thác, nuôi trồng và chế...