Category: Lớp 9

ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 0

ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ – Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) là những biến đổi trong cấu trúc NST. – Nhiễm sắc...

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ 0

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

I. KHÁI NIỆM ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc 1 số cặp NST...

THƯỜNG BIẾN 0

THƯỜNG BIẾN

I. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA KIỂU HÌNH DO TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG – Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh...

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI 0

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

I. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI Việc nghiên cứu di truyền ở người gặp hai khó khăn chính: + Người sinh sản muộn, đẻ ít con....

BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI 0

BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI

I. MỘT VÀI BỆNH DI TRUYỀN Ở NGƯỜI 1. Bệnh Đao – Bộ NST:  Ở người bị bệnh Đao có 3 NST ở cặp số 21, thừa 1 NST so...

DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI 0

DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI

Những hiểu biết về di truyền học người giúp con người bảo vệ mình và bảo vệ tương lai di truyền loài người thông qua những lĩnh vực: I. DI...

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 0

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

I. KHÁI NIỆM – Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế vào hoặc mô để tạo ra cơ quan...

CÔNG NGHỆ GEN 0

CÔNG NGHỆ GEN

I. KHÁI NIỆM KĨ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ GEN – Kĩ thuật gen (kĩ thuật di truyền) là các thao tác tác động lên ADN để chuyển một đoạn...

THOÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN 0

THOÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN

I. HIỆN TƯỢNG THOÁI HÓA – Khái niệm: thoái hóa là hiện tượng mà các thế hệ con cháu có sức sống kém dần, xuất hiện nhiều tính trạng xấu,...

ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN 0

ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN

I. SỰ TỰ NHÂN ĐÔI ADN – ADN tự nhân đôi (tự sao) tại nhân tế bào, ở kì trung gian trong chu kỳ của tế bào. – Có sự tham...