Lớp 9

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 9

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG 1

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1. Các kiến thức cần nhớ Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Cho tam giác...

ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT 0

ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT

I. QUAN HỆ CÙNG LOÀI – Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành...

SOẠN BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ SIÊU NGẮN 1

SOẠN BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ SIÊU NGẮN

I. TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ Trả lời câu hỏi (trang 35 –...

LÝ THUYẾT VỀ NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ 0

LÝ THUYẾT VỀ NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ

1. Lý thuyết – Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là bàn về một vấn đề...

SOẠN BÀI CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG-TEN SIÊU NGẮN 0

SOẠN BÀI CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG-TEN SIÊU NGẮN

Trả lời câu 1 (trang 41 SGK Ngữ văn 9, tập 2): – Bố cục: 2 phần + Phần một (từ...

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ HI-PÔ-LÍT TEN 0

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ HI-PÔ-LÍT TEN

1. Tiểu sử – Hi-pô-lít Ten sinh năm 1828, mất năm 1893. – Quê quán: Ông sinh ra tại Vouziers,...

TÌM HIỂU CHUNG VỀ CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG-TEN 0

TÌM HIỂU CHUNG VỀ CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG-TEN

1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh sáng tác – Văn bản trích từ chương II, phần thứ hai công...

PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG-TEN 1

PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG-TEN

1. Mở bài – Vài nét về tác giả Hi-pô-lít Ten: tác giả tài năng với nhiều vai trò: triết...

SOẠN BÀI LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN SIÊU NGẮN 0

SOẠN BÀI LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN SIÊU NGẮN

I. KHÁI NIỆM LIÊN KẾT Trả lời câu 1 (trang 43 SGK Ngữ văn 9, tập 2): – Đoạn văn bàn...

LÝ THUYẾT VỀ LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN 0

LÝ THUYẾT VỀ LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN

1. Lý thuyết Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu văn trong một đoạn văn phải...