Category: Môn Vật lý

Lớp 8

PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 0

PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

I – NGUYÊN LÝ TRUYỀN NHIỆT Khi có 2 vật truyền nhiệt (trao đổi nhiệt) cho nhau thì: – Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật...

NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NGUYÊN LIỆU 0

NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NGUYÊN LIỆU

I – NHIÊN LIỆU Trong cuộc sống và kĩ thuật, người ta phải đốt than, củi, dầu, … để cung cấp nhiệt lượng cho các vật liệu khác. Than, củi,...

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT 0

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT

I – SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ...

ĐỘNG CƠ NHIỆT 0

ĐỘNG CƠ NHIỆT

I – ĐỘNG CƠ NHIỆT Động cơ nhiệt là động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hoá thành cơ năng. Động cơ...

CÔNG SUẤT 0

CÔNG SUẤT

I – CÔNG SUẤT – Để biết người nào hay máy nào làm việc khoẻ hơn (năng suất hơn hay thực hiện công nhanh hơn) người ta so sánh công...

CƠ NĂNG – SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG 0

CƠ NĂNG – SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG

I – CƠ NĂNG LÀ GÌ? Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng. Vật có khả năng thực hiện công càng lớn thì...

CẤU TẠO CHẤT – CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ 0

CẤU TẠO CHẤT – CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ

I – CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO? – Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất,...

NHIỆT NĂNG 0

NHIỆT NĂNG

I – NHIỆT NĂNG Các phân tử cấu tạo nên vật chuyên động không ngừng, do đó chúng có động năng Nhiệt năng của một vật là tổng động năng...

DẪN NHIỆT – ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT 0

DẪN NHIỆT – ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT

I – SỰ DẪN NHIỆT 1. Sự dẫn nhiệt Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng...

CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 0

CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất...