Môn Vật lý lớp 8

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Vật lý – Lớp 8

PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 0

PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

I – NGUYÊN LÝ TRUYỀN NHIỆT Khi có 2 vật truyền nhiệt (trao đổi nhiệt) cho nhau thì: – Nhiệt...

NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NGUYÊN LIỆU 0

NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NGUYÊN LIỆU

I – NHIÊN LIỆU Trong cuộc sống và kĩ thuật, người ta phải đốt than, củi, dầu, … để cung...

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT 0

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT

I – SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC Cơ năng, nhiệt năng có thể...

ĐỘNG CƠ NHIỆT 0

ĐỘNG CƠ NHIỆT

I – ĐỘNG CƠ NHIỆT Động cơ nhiệt là động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu...

CƠ NĂNG – SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG 0

CƠ NĂNG – SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG

I – CƠ NĂNG LÀ GÌ? Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng....

CẤU TẠO CHẤT – CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ 0

CẤU TẠO CHẤT – CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ

I – CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO? – Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi...

DẪN NHIỆT – ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT 0

DẪN NHIỆT – ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT

I – SỰ DẪN NHIỆT 1. Sự dẫn nhiệt Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác...

CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 0

CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? Nhiệt lượng là...