Môn Toán lớp 8

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 8

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 2

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Hình lăng trụ đứng + Hình lăng trụ đứng có hai đáy...

HÌNH CHÓP ĐỀU, HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU 1

HÌNH CHÓP ĐỀU, HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Hình chóp, hình chóp đều + Hình chóp là hình có mặt...

ÔN TẬP CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU 1

ÔN TẬP CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

  1. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương a. Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật có 66   mặt...

ÔN TẬP CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1

ÔN TẬP CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

1. Bất đẳng thức Bất đẳng thức là hệ thức có dạng \(a > b\) ( hoặc \(a < b,a...

ÔN TẬP CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 2

ÔN TẬP CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

1. Phương trình a) Định nghĩa: Đẳng thức A(x)=B(x)A(x) = B(x) , trong đó A(x)A(x) và B(x)B(x) là hai biểu...

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI 0

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

  1. Các kiến thức cần nhớ Trường hợp đồng dạng thứ hai: cạnh-góc-cạnh Định lý: Nếu hai cạnh của...

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA 0

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA

  1. Các kiến thức cần nhớ Định lý: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai...

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG 1

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG

  1. Các kiến thức cần nhớ Từ các trường hợp đồng dạng của tam giác đã học suy ra:...

ÔN TẬP CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

  1.Tỉ số của hai đoạn thẳng – Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của...

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 1

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật có 66  mặt là hình chữ nhật...