Category: Môn Hóa học

Lớp 8

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÒA TAN MỘT CHẤT VÀO NƯỚC VÀ VÀO DUNG DỊCH CHO SẴN 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÒA TAN MỘT CHẤT VÀO NƯỚC VÀ VÀO DUNG DỊCH CHO SẴN

1) Đặc điểm bài toán – Hóa chất đem hòa tan có thể là chất khí, chất lỏng hay chất rắn. – Sự hòa tan có thể có phản ứng...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÒA TAN KIM LOẠI VÀ CHẤT RẮN VÀO DUNG DỊCH AXIT 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÒA TAN KIM LOẠI VÀ CHẤT RẮN VÀO DUNG DỊCH AXIT

* Phương pháp giải – Kim loại phản ứng với axit thuộc phản ứng thế, kim loại đã thay thế nguyên tử H trong axit để tạo thành muối và...

NƯỚC 0

NƯỚC

I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC 1. Sự phân huỷ nước Nhận xét: – Khi có dòng điện một chiều chạy qua, nước bị phân huỷ thành khí hiđro...

AXIT 0

AXIT

I. KHÁI NIỆM – Thành phần phân tử: Có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit (-Cl, =S, =SO4, -NO3,…) – Phân tử axit gồm có...

BAZƠ 0

BAZƠ

1. KHÁI NIỆM – Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (–OH) – Ví dụ : NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…...

MUỐI 0

MUỐI

1. KHÁI NIỆM –  Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. – VD: NaCl, CuSO4, Na2CO3, CaCO3,...

DUNG DỊCH 0

DUNG DỊCH

1. DUNG DỊCH, DUNG MÔI, CHẤT TAN – Dung môi: là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. – Chất tan: là chất bị...

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 0

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

1. NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM: (C%) * Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Công...

PHA CHẾ DUNG DỊCH – PHA LOÃNG HOẶC CÔ ĐẶC DUNG DỊCH 0

PHA CHẾ DUNG DỊCH – PHA LOÃNG HOẶC CÔ ĐẶC DUNG DỊCH

1. Pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng cần xác...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHA TRỘN 2 DUNG DỊCH KHÔNG XẢY RA PHẢN ỨNG 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHA TRỘN 2 DUNG DỊCH KHÔNG XẢY RA PHẢN ỨNG

* Phương pháp – Đối với bài tập nồng độ phần trăm: + Khối lượng chất tan sau khi pha trộn bằng tổng khối lượng của chất tan các dung...