Môn Hóa học lớp 8

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Hóa học – Lớp 8

NƯỚC 0

NƯỚC

I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC 1. Sự phân huỷ nước Nhận xét: - Khi có dòng điện một...

AXIT 0

AXIT

I. KHÁI NIỆM - Thành phần phân tử: Có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit...

BAZƠ 0

BAZƠ

1. KHÁI NIỆM - Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều...

MUỐI 0

MUỐI

1. KHÁI NIỆM -  Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một...

DUNG DỊCH 0

DUNG DỊCH

1. DUNG DỊCH, DUNG MÔI, CHẤT TAN - Dung môi: là chất có khả năng hòa tan chất khác để...

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 0

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

1. NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM: (C%) * Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số...