Category: Môn Địa lý

Lớp 8

MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 0

MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ

1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ          – Gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.      ...

MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ 0

MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ.             * Vị trí:             – Phía Bắc: Giáp trung Quốc             – Phía Nam: Giáp miền Nam trung Bộ và Nam Bộ...

MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ 0

MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ      – Từ Bạch Mã đến Cà Mau. Bao gồm Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ....

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM 0

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

1. Giá trị của tài nguyên sinh vật. a) Kinh tế. – Cung cấp đồ gỗ xây dựng, làm đồ dùng: đinh, lim, sến, táu, lát hoa, cẩm lai, gũ…...

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 0

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

1. Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa ẩm.              – Là tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam.      ...

ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 0

ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. a) Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt...

ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 0

ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM

1. Đặc điểm chung.           – Sinh vật rất phong phú và đa dạng.            + Đa dạng về thành phần loài...

CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 0

CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (mùa đông). – Miền Bắc: chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc. + Gió thổi vào...

ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM 0

ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

1. Đặc điểm chung. a) Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.             – Nước ta có 2360 sông dài >...

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA 0

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA

Nước ta có 9 hệ thống sông lớn, còn lại là các hệ thống sông nhỏ và rời rạc nằm dọc ven biển Quảng Ninh và Trung Bộ nước ta....