Môn Địa lý lớp 8

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Địa lý – Lớp 8

MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ 0

MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ.             * Vị trí:             - Phía Bắc: Giáp trung Quốc             -...