Lớp 8

Các bài học trong Sách giáo khoa – lớp 8

TÍNH CHẤT – ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 1

TÍNH CHẤT – ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO

  – Kí hiệu hóa học: H – Công thức phân tử: H2 ; Phân tử khối : 2 I....

TỪ VỰNG – UNIT 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS 0

TỪ VỰNG – UNIT 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

1. accept /əkˈsept/      (v): chấp nhận acceptable (adj): có thể chấp nhận được – I offered her an apology, but she wouldn’t accept it....

NGỮ PHÁP – ÔN TẬP: SHOULD/SHOULDN’T 0

NGỮ PHÁP – ÔN TẬP: SHOULD/SHOULDN’T

– Should được dùng để diễn tả lời khuyên, hay ý nghĩ điều gì là đúng, nên làm. Dạng khẳng...

NGỮ PHÁP – ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU: HAVE TO 0

NGỮ PHÁP – ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU: HAVE TO

  I. Giới thiệu chung về động từ khuyết thiếu. 1. Cách sử dụng Động từ khuyết thiếu được dùng...

NGỮ ÂM – CỤM ÂM /SPR/ VÀ/STR/ 0

NGỮ ÂM – CỤM ÂM /SPR/ VÀ/STR/

Cụm âm /spr/ Cụm âm /str/ spring      sprite     spray      street     stress     stream     

KĨ NĂNG ĐỌC VÀ ĐIỀN TỪ 0

KĨ NĂNG ĐỌC VÀ ĐIỀN TỪ

  1. Lý thuyết, phương pháp làm bài tập điền từ vào đoạn văn. Dạng bài này kiểm tra khá...

KĨ NĂNG VIẾT – UNIT 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS 0

KĨ NĂNG VIẾT – UNIT 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

ĐỀ BÀI: Your friend from the US is visiting your house this Tet holiday. Read the email and reply to it....

NGỮ PHÁP – UNIT 3 – WH- QUESTIONS (CÂU HỎI CÓ TỪ ĐỂ HỎI) 0

NGỮ PHÁP – UNIT 3 – WH- QUESTIONS (CÂU HỎI CÓ TỪ ĐỂ HỎI)

Theo quy tắc ngữ pháp, khi là câu hỏi thì chúng ta cần đảo trợ động từ ( auxiliary verbs)...

NGỮ PHÁP – UNIT 3 – MẠO TỪ A, AN VÀ THE 0

NGỮ PHÁP – UNIT 3 – MẠO TỪ A, AN VÀ THE

1. Định nghĩa: – Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập...

NGỮ ÂM – UNIT 3 – CỤM PHỤ ÂM /SK/, /SP/ VÀ /ST/ 0

NGỮ ÂM – UNIT 3 – CỤM PHỤ ÂM /SK/, /SP/ VÀ /ST/

Tập phát âm các âm sau: Cụm âm /sk/ Cụm âm /sp/ Cụm âm /st/ sky      skate      skiing      spare      speak     ...