Môn Vật lý lớp 7

Lớp 7

PHẢN XẠ ÂM 0

PHẢN XẠ ÂM

I – ÂM PHẢN XẠ – TIẾNG VANG  – Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt...

CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN 0

CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

I – NHẬN BIẾT Ô NHIỄM TIẾNG ỒN Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài,...

SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT 0

SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT

I – THẾ NÀO LÀ VẬT NHIỄM ĐIỆN Vật nhiễm điện là vật có khả năng hút hay đẩy các vật khác hoặc phóng tia...

HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH 0

HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

I – HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm Quy ước: + Điện tích...

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN 0

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN

I – SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện 2. Sơ đồ mạch...

DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN 0

DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN

I – DÒNG ĐIỆN  Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng Đèn điện sáng, quạt điện khi...

CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN – DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 0

CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN – DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

I – CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua Chất cách...

TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN 0

TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN

I – TÁC DỤNG NHIỆT Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng...

TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN 0

TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

I – TÁC DỤNG TỪ  1. Tính chất từ của nam châm, nam châm điện  Nam châm và nam châm...

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN 0

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

I – CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn Số chỉ của...