Category: Môn Vật lý

Lớp 7

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM 0

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

I – MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM  Chất rẳn, chất lỏng và chất khí là những môi trường có thể truyền được âm Chân không không thể truyền được âm –...

GƯƠNG CẦU LÕM 0

GƯƠNG CẦU LÕM

I – ĐỊNH NGHĨA VỀ GƯƠNG CẦU LÕM   Gương cầu lõm là gương có mặt phản xạ là mặt lõm của chỏm cầu Gương cầu lõm ứng dụng trong:...

NGUỒN ÂM 0

NGUỒN ÂM

I – NGUỒN ÂM  Các vật phát ra âm gọi là nguồn âm Ví dụ: Tiếng nói của mỗi người, tiếng đàn, tiếng chiêng kêu khi gõ vào, tiếng âm thoa dao...

ĐỘ CAO CỦA ÂM 0

ĐỘ CAO CỦA ÂM

I – TẦN SỐ – Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị của tần số: Hz (héc) Dao động càng nhanh, tần số dao động càng...

ĐỘ TO CỦA ÂM 0

ĐỘ TO CỦA ÂM

I – ÂM TO, ÂM NHỎ – BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên...

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG 0

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

I – GƯƠNG PHẲNG Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. II – ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Hiện tượng...

ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG 0

ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

I – TÍNH CHẤT CỦA ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG  – Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: + Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn + Lớn bằng vật...

GƯƠNG CẦU LỒI 0

GƯƠNG CẦU LỒI

I – ĐỊNH NGHĨA VỀ GƯƠNG CẦU LỒI   Gương cầu lồi là gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của mặt cầu hướng về phía nguồn sáng. II...

NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG 0

NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

I – NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta II – NHÌN THẤY MỘT VẬT Ta nhìn thấy một vật...

SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG 0

SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG

I – ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. II – TIA SÁNG VÀ...