Môn Vật lý lớp 7

Lớp 7

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN 0

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

I – CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn Số chỉ của...

PHẢN XẠ ÂM 0

PHẢN XẠ ÂM

I – ÂM PHẢN XẠ - TIẾNG VANG  - Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt...

SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT 0

SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT

I – THẾ NÀO LÀ VẬT NHIỄM ĐIỆN Vật nhiễm điện là vật có khả năng hút hay đẩy các vật khác hoặc phóng tia...

HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH 0

HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

I – HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm Quy ước: + Điện tích...

DÒNG ĐIỆN - NGUỒN ĐIỆN 0

DÒNG ĐIỆN - NGUỒN ĐIỆN

I – DÒNG ĐIỆN  Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng Đèn điện sáng, quạt điện khi...