Môn Toán lớp 7

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 7

TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG, CỦA TAM GIÁC 0

TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG, CỦA TAM GIÁC

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Định nghĩa: Đường...

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC 0

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

  1. Các kiến thức cần nhớ Định lí 1: Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua...

ÔN TẬP CHƯƠNG 7 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 7

  1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Định lí: Trong một tam giác,...

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG 0

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Nhắc lại các trường hợp bằng nhau đã biết + Nếu hai...

ÔN TẬP CHƯƠNG 6: TAM GIÁC 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 6: TAM GIÁC

  1. Tổng ba góc của một tam giác Định lý: Tổng ba góc của một tam giác bằng \({180^0}\)....

QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC 0

QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC

  1. Các kiến thức cần nhớ   Định lý 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh...

QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU 0

QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên Định lí 1:...

QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC 0

QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

1. Các kiến thức cần nhớ Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác...

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC 0

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC

  1. Các kiến thức cần nhớ Nhắc lại: Đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối...

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC 0

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tính chất tia phân giác của một góc Định lí 1: Điểm...