Môn Sinh lớp 7

Lớp 7

ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 1

ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

1. Thế nào là động vật quý hiếm – Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị...

CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT 1

CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT

1. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật – Ngay từ đầu thế kỉ XIX, người...

ĐA DẠNG SINH HỌC 1

ĐA DẠNG SINH HỌC

I. ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT – Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài. Sự đa dạng...

BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC 0

BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

1. Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học – Những biện pháp đấu tranh sinh học gồm: +...

ĐA DẠNG LỚP THÚ, BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT 0

ĐA DẠNG LỚP THÚ, BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

1. Bộ Ăn sâu bọ – Đặc điểm: + Thú nhỏ, có mõm kéo dài thành vòi ngắn. + Bộ...

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ, CÁC BỘ GUỐC MÓNG VÀ BỘ LINH TRƯỞNG 0

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ, CÁC BỘ GUỐC MÓNG VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

1. Các bộ móng guốc – Đặc điểm + Có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi...

TIẾN HÓA VÀ TỔ CHỨC CƠ THỂ 0

TIẾN HÓA VÀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

I. SỰ TIẾN HÓA CỦA TỔ CHỨC CƠ THỂ Trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ...

TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN 0

TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN

1. Sinh sản vô tính – Sinh sản vô tính là: hình thức sinh sản không có sự kết hợp...

CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ 0

CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ

I. BỘ XƯƠNG – Bộ xương của thỏ gồm 3 phần: – Xương đầu – Xương thân: xương cột sống,...

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ, BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI 1

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ, BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI

I. ĐA DẠNG LỚP THÚ – Lớp thú hiện nay có khoảng 4600 loài. Ở Việt Nam đã phát hiện...