Category: Môn Sinh

Lớp 7

ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 0

ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

1. Thế nào là động vật quý hiếm – Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công...

CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT 0

CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT

1. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật – Ngay từ đầu thế kỉ XIX, người ta đã phát hiện ra những di tích của động...

ĐA DẠNG SINH HỌC 0

ĐA DẠNG SINH HỌC

I. ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT – Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài. Sự đa dạng về loài được biểu thị bằng đặc điểm hình thái...

BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC 0

BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

1. Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học – Những biện pháp đấu tranh sinh học gồm: + Sử dụng các thiên địch (sinh vật tiêu diệt sinh...

TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN 0

TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN

1. Sinh sản vô tính – Sinh sản vô tính là: hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh...

ĐA DẠNG LỚP THÚ, BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT 0

ĐA DẠNG LỚP THÚ, BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

1. Bộ Ăn sâu bọ – Đặc điểm: + Thú nhỏ, có mõm kéo dài thành vòi ngắn. + Bộ răng thích nghi với chế độ ăn sâu bọ gồm:...

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ, CÁC BỘ GUỐC MÓNG VÀ BỘ LINH TRƯỞNG 0

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ, CÁC BỘ GUỐC MÓNG VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

1. Các bộ móng guốc – Đặc điểm + Có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có sừng bao bao bọc, được gọi là guốc....

TIẾN HÓA VÀ TỔ CHỨC CƠ THỂ 0

TIẾN HÓA VÀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

I. SỰ TIẾN HÓA CỦA TỔ CHỨC CƠ THỂ Trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ quan được hình thành và hoàn chỉnh dần thông qua...

CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ 0

CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ

I. BỘ XƯƠNG – Bộ xương của thỏ gồm 3 phần: – Xương đầu – Xương thân: xương cột sống, xương sườn, xương mỏ ác … – Xương chi: +...

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ, BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI 0

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ, BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI

I. ĐA DẠNG LỚP THÚ – Lớp thú hiện nay có khoảng 4600 loài. Ở Việt Nam đã phát hiện được 275 loài. – Các loài thú đều có lông...