Môn Lịch sử lớp 7

Lớp 7

ÔN TẬP CHƯƠNG 6, 7 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 6, 7

1. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào? * Sự suy...

PHONG TRÀO TÂY SƠN (TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH) 0

PHONG TRÀO TÂY SƠN (TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH)

IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 1. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) – Lê Chiêu Thống sai...

QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 1

QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc – Cuối thế kỉ XVIII, đất nước trải qua chiến...

PHONG TRÀO TÂY SƠN (TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN, ĐÁNH TAN QUÂN XIÊM) 0

PHONG TRÀO TÂY SƠN (TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN, ĐÁNH TAN QUÂN XIÊM)

II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM 1. Tây Sơn lật...

CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ – KINH TẾ) 0

CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ – KINH TẾ)

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. –...

CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN) 0

CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN)

II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn – Không có (thiếu)...

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC CUỐI THẾ KỈ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 0

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC CUỐI THẾ KỈ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

I. VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT 1. Văn học  – Từ cuối thế ki XVIII – nửa đầu thế ki...

KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII 0

KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII

1. Tình hình chính trị – Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền vua Lê, chúa Trịnh quanh năm hội...

PHONG TRÀO TÂY SƠN (KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN) 0

PHONG TRÀO TÂY SƠN (KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN)

I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN 1. Tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII –...

PHONG TRÀO TÂY SƠN (TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH) 0

PHONG TRÀO TÂY SƠN (TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH)

III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH 1. Hạ thành Phú Xuân – tiến quân ra Bắc Hà...