Category: Môn Địa lý

Lớp 7

KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU 0

KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU

1. Khái quát tự nhiên a) Vị trí địa lí – Trải dài từ quần đảo Anh Ailen đến dãy Cacpát. – Gồm 13 quốc gia. b) Địa hình Chia...

KHU VỰC NAM ÂU 0

KHU VỰC NAM ÂU

1. Khái quát tự nhiên a) Vị trí, địa hình             – Gồm các quốc gia nằm trên 3 bán đảo: I-bê-rích, I-ta-li-a và Ban-căng nằm ven ĐTH.             – Địa...

KHU VỰC ĐÔNG ÂU 0

KHU VỰC ĐÔNG ÂU

1. Khái quát tự nhiên             – Đông Âu gồm 7 quốc gia.             – Địa hình đồng bằng chiếm ½ diện tích châu Âu.             – Khí hậu ôn...

LIÊN MINH CHÂU ÂU 0

LIÊN MINH CHÂU ÂU

1. Sự mở rộng của liên minh châu Âu             – Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước qua nhiều giai đoạn đến năm 1995 có 15 thành...

KHU VỰC BẮC ÂU 0

KHU VỰC BẮC ÂU

1. Khái quát tự nhiên a) Vị trí             – Phần lớn diện tích nằm trong vùng ôn đới lạnh.             – Gồm băng đảo Ai-xlen và bán đảo Xcan-đi-na-vi...

THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU 0

THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU

1. Vị trí, địa hình a) Vị trí – Châu Âu là 1 bộ phận của lục địa Á-Âu với diện tích >10 triệu km2 – Giới hạn: Từ 360B...

THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (TIẾP THEO) 0

THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (TIẾP THEO)

1. Vị trí, địa hình (tiết trước) 2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật (tiết trước) 3. Các môi trường tự nhiên a) Môi trường ôn đới hải dương  ...

DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU 0

DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU

1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá. – Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it. – Gồm ba nhóm ngôn ngữ chính...

KINH TẾ CHÂU ÂU 0

KINH TẾ CHÂU ÂU

1. Nông nghiệp. – Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình và trang trại. – Qui mô sản xuất không lớn. – Nền nông nghiệp...

KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (TIẾP THEO) 0

KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (TIẾP THEO)

2. Công nghiệp. – Hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước Trung & Nam Mĩ là sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu....