Lớp 7

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 7

TỪ VỰNG 1 – UNIT 5: FOOD AND DRINK 0

TỪ VỰNG 1 – UNIT 5: FOOD AND DRINK

1. bamboo shoot /ˌbæmˈbuː ʃuːt/          (n): măng – When the bamboo is old, the bamboo shoot appears. (Tre già măng mọc) 2. butter /ˈbʌtə(r)/    ...

TỪ VỰNG 2 – UNIT 5: DIỆN MẠO VÀ HƯƠNG VỊ CỦA MÓN ĂN 1

TỪ VỰNG 2 – UNIT 5: DIỆN MẠO VÀ HƯƠNG VỊ CỦA MÓN ĂN

1. bitter /ˈbɪt.ər/     (n): đắng – add some sugar because this coffee is too bitter. (Thêm chút đường vì cà phê này...

NGỮ PHÁP – UNIT 5: DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC/ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC 0

NGỮ PHÁP – UNIT 5: DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC/ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

  1. Danh từ đếm được (Countable Noun) – Countable noun là những danh từ có thể dùng con số...

NGỮ PHÁP – UNIT 5: MẠO TỪ A/AN, SOME, ANY 0

NGỮ PHÁP – UNIT 5: MẠO TỪ A/AN, SOME, ANY

  1. Mạo từ là gì ? Mạo từ là từ  trước danh từ nhằm cho biết danh từ đó...

NGỮ PHÁP – UNIT 5: HOW MANY/HOW MUCH 0

NGỮ PHÁP – UNIT 5: HOW MANY/HOW MUCH

I. How much 1. Cách sử dụng “How much” cũng có nghĩa là “bao nhiêu”, dùng để hỏi số lượng...

NGỮ ÂM – UNIT 5: PHÁT ÂM / Ɔː/ VÀ / Ɒ/ 0

NGỮ ÂM – UNIT 5: PHÁT ÂM / Ɔː/ VÀ / Ɒ/

Tập phát âm / ɒ/  Tập phát âm / ɔː/ dog     bottle     lock     stop     top     robbery      tall     call     born     daughter    ...

WRITING – UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK 0

WRITING – UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK

Write a paragraph to describe how to make sticky rice, using available suggestions. –  Put rice in a large pot...

NGỮ ÂM – UNIT 4: PHÁT ÂM /Ʒ/ VÀ/ Ʃ/ 0

NGỮ ÂM – UNIT 4: PHÁT ÂM /Ʒ/ VÀ/ Ʃ/

  1. Tập phát âm /ʃ/  Cả thân lưỡi nâng lên, phần trước của lưỡi hơi cong và gần chạm...

KĨ NĂNG NGHE – UNIT 4 0

KĨ NĂNG NGHE – UNIT 4

– Trước khi nghe hãy tập trung vào dòng câu hỏi từ trên xuống dưới, vì các đáp án cũng...

NGỮ PHÁP – UNIT 4: COMPARISONS: (NOT) AS…AS, THE SAME AS, DIFFERENT FROM 0

NGỮ PHÁP – UNIT 4: COMPARISONS: (NOT) AS…AS, THE SAME AS, DIFFERENT FROM

I – So sánh sự giống nhau 1. Cấu trúc so sánh với like Ví dụ: My sister has a...