Category: Lớp 7

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM 0

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

I – MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM  Chất rẳn, chất lỏng và chất khí là những môi trường có thể truyền được âm Chân không không thể truyền được âm –...

GƯƠNG CẦU LÕM 0

GƯƠNG CẦU LÕM

I – ĐỊNH NGHĨA VỀ GƯƠNG CẦU LÕM   Gương cầu lõm là gương có mặt phản xạ là mặt lõm của chỏm cầu Gương cầu lõm ứng dụng trong:...