Category: Môn Vật lý

Lớp 6

NHIỆT KẾ – THANG NHIỆT ĐỘ 0

NHIỆT KẾ – THANG NHIỆT ĐỘ

I – NHIỆT KẾ Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế – Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các...

SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC 0

SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

I – SỰ NÓNG CHẢY – SỰ ĐÔNG ĐẶC 1. Sự nóng chảy Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. 2. Sự đông đặc...

SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 0

SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

I – SỰ BAY HƠI 1. Định nghĩa Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi 2. Đặc điểm Tốc độ bay hơi của một chất...

SỰ SÔI 0

SỰ SÔI

I – SỰ SÔI Sự sôi thực chất là sự bay hơi không những trên bề mặt mà ngay cả trong lòng chất lỏng II – ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ SÔI...

ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT 0

ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT

I – LỰC XUẤT HIỆN TRONG SỰ CO DÃN VÌ NHIỆT Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn II –...

KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 0

KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I – KHỐI LƯỢNG RIÊNG – KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1. Khối lượng riêng Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối...

MÁY CƠ ĐƠN GIẢN 0

MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

I – KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của...

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 0

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Tất cả các chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi – Có 2 loại co (dãn) của...

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG 0

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG Chất lỏng nở ra khi nóng lên và bị co lại khi lạnh đi Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác...

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ 0

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ – Chất khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi – Mọi chất khí đều nở vì nhiệt giống...