Môn Vật lý lớp 6

Lớp 6

NHIỆT KẾ – THANG NHIỆT ĐỘ 1

NHIỆT KẾ – THANG NHIỆT ĐỘ

I – NHIỆT KẾ Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế – Nhiệt kế thường dùng hoạt động...

SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC 0

SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

I – SỰ NÓNG CHẢY – SỰ ĐÔNG ĐẶC 1. Sự nóng chảy Sự chuyển từ thể rắn sang thể...

SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 1

SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

I – SỰ BAY HƠI 1. Định nghĩa Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay...

ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT 1

ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT

I – LỰC XUẤT HIỆN TRONG SỰ CO DÃN VÌ NHIỆT Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản...

LỰC ĐÀN HỒI 0

LỰC ĐÀN HỒI

I – BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI – ĐỘ BIẾN DẠNG 1. Biến dạng của một lò xo Biến dạng của...

KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 1

KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I – KHỐI LƯỢNG RIÊNG – KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1. Khối lượng riêng Khối...

MÁY CƠ ĐƠN GIẢN 0

MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

I – KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng...

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 0

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Tất cả các chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại...

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG 0

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG Chất lỏng nở ra khi nóng lên và bị co lại khi lạnh...