Môn Toán lớp 6

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 6

TIA 0

TIA

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa Hình gồm điểm O O  và một phần đường thẳng bị chia...

ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG. KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? 0

ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG. KHI NÀO THÌ AM+MB=AB?

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đoạn thẳng – Đoạn thẳng \(AB\)  là hình gồm điểm A, điểm...

TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 0

TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

  1. Các kiến thức cần nhớ Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩa: Trung điểm của đoạn thẳng là...

ÔN TẬP CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG

  1. Điểm. Đường thẳng a, Điểm – Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không...

NỬA MẶT PHẲNG 0

NỬA MẶT PHẲNG

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Nửa mặt phẳng a, Mặt phẳng – Một mặt bàn, mặt bảng, một...

GÓC. SỐ ĐO GÓC 0

GÓC. SỐ ĐO GÓC

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Góc Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của...

KHI NÀO THÌ GÓC XOY+GÓC YOZ BẰNG GÓC XOZ? 0

KHI NÀO THÌ GÓC XOY+GÓC YOZ BẰNG GÓC XOZ?

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Khi nào thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) ?...

TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC 0

TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

  I. Các kiến thức cần nhớ Tia phân giác của một góc Tia phân giác của một góc là...

ĐƯỜNG TRÒN 0

ĐƯỜNG TRÒN

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa đường tròn Đường tròn tâm O, bán kính R là...

ÔN TẬP CHƯƠNG 5: GÓC 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 5: GÓC

1. Nửa mặt phẳng a, Mặt phẳng – Một mặt bàn, mặt bảng, một tờ giấy trải rộng… cho ta...