Môn Tiếng anh lớp 6

Lớp 6

NGỮ PHÁP: WILL/WON’T – UNIT 6 1

NGỮ PHÁP: WILL/WON’T – UNIT 6

WILL/WON’T TO TALK ABOUT INTENTIONS (DÙNG WILL/WON’T ĐỂ NÓI VỀ DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI) – Will và won’t cũng là...

NGỮ ÂM: ÂM / S / VÀ / Ʃ / – UNIT 6 0

NGỮ ÂM: ÂM / S / VÀ / Ʃ / – UNIT 6

Quy tắc phát âm /ʃ/ 1. “sh” luôn được phát âm /ʃ/ shop     dish     2. “c” được phát âm là...

WRITING – UNIT 6: OUR TET HOLIDAY 0

WRITING – UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

Write a paragragh bout (100-120 words) to describe a festival that is important in your country. – When the festival occurs....

NGỮ ÂM – UNIT 5 – ÂM /T/ VÀ /ST/ 1

NGỮ ÂM – UNIT 5 – ÂM /T/ VÀ /ST/

Nghe một số phát âm sau Âm /t/ Âm /st/ – take      – breakfast       – talk       – cost      ...

KĨ NĂNG ĐỌC – UNIT 5 0

KĨ NĂNG ĐỌC – UNIT 5

– Xác định từng câu hỏi trong bài là hỏi về cái gì hay người nào. (Chú ý những câu...

TỪ VỰNG – UNIT 6: OUR TET HOLIDAY 0

TỪ VỰNG – UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

1. apricot blossom:           hoa mai 2. calendar /ˈkælɪndə(r)/     (n) quyển lịch – An old calendar for 2012 was still hanging on the...

NGỮ PHÁP – SHOULD/SHOULDN’T – UNIT 6 0

NGỮ PHÁP – SHOULD/SHOULDN’T – UNIT 6

SHOULD/SHOULDN’T FOR ADVICE (ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỚI SHOULD/SHOULDN’T) Should là một động từ khuyết thiếu tức là không cần...

TỪ TỰNG – UNIT 5 – KÌ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI 0

TỪ TỰNG – UNIT 5 – KÌ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

1. backpack /ˈbækpæk/     (n): ba lô – He is wearing a heavy backpack. (Anh ta đang đeo một chiếc ba lô rất...

NGỮ PHÁP – UNIT 5 – SO SÁNH NHẤT CỦA TÍNH TỪ 0

NGỮ PHÁP – UNIT 5 – SO SÁNH NHẤT CỦA TÍNH TỪ

Ta sử dụng so sánh nhất để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm....

NGỮ PHÁP – UNIT 4 – ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU: MUST 1

NGỮ PHÁP – UNIT 4 – ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU: MUST

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) là động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ...