Môn Sinh lớp 6

Lớp 6

TẢO 0

TẢO

1. Cấu tạo của tảo Trên mặt nước ao, hồ thường có váng màu lục hoặc màu vàng. Váng đó...

VI KHUẨN 1

VI KHUẨN

Trong thiên nhiên có những sinh vật hết sức nhỏ bé mà bằng mắt thường ta không thể nhìn thấy...

NẤM 1

NẤM

Đồ đạc hoặc quần áo để lâu ở nơi ẩm thấp thấy xuất hiện những chấm đen, đó là do...

ĐỊA Y 1

ĐỊA Y

1. Hình dạng, cấu tạo – Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do sự chung sống...

THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1

THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC

1. Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn – Người ta đã đo được lượng nước mưa rơi xuống...

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 1

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

1. Vai trò của thực vật đối với động vật a. Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho...

BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT 0

BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

1. Đa dạng của thực vật là gì? Mỗi loài trong giới thực vật đều có những nét đặc trưng...

NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG 1

NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

Xung quanh ta có rất nhiều cây cối, trong đó có những cây mọc dại và cây được trồng, Vậy...

THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU 1

THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU

Chúng ta đều biết nhờ quá trình quang hợp mà thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ cho chính...

LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 1

LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

I. PHÂN CHIA NGÀNH THỰC VẬT HẠT KÍN Các cây Hạt kín rất khác nhau cả về cơ quan sinh...