Category: Môn Lịch sử

Lớp 6

SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ 1

SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ

I. SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì? – Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. – Lịch sử là khoa học...

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 1

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

1. Con người đã xuất hiện như thế nào? Theo thuyết tiến hóa của Đác – uyn: 2. Người tinh khôn sống như thế nào? 3. Vì sao xã hội...

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ? – Từ cuối thiên niên kỷ IV đến đầu thiên niên kỷ...

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY 1

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

1. Sự ra đời các nhà nước cổ đại phương Tây *Điều kiện: – Điều kiện kĩ thuật: sự tiến bộ của luyện kim. – Điều kiện tự nhiên: + Đồi núi,...

VĂN HOÁ CỔ ĐẠI 1

VĂN HOÁ CỔ ĐẠI

1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? – Thiên văn, lịch (âm lịch), làm đồng hồ. – Chữ tượng hình Ai Cập,...

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 1

ÔN TẬP CHƯƠNG 2

1. Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu? – Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở nhiều...

THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1

THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

1. Những dấu tích của người tối cổ a. Điều kiện tự nhiên – Địa hình: hang động, sông suối, bờ biển dài. – Khí hậu: thuận lợi cho cho phát...

ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1

ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

1. Đời sống vật chất: – Luôn cải tiến công cụ để nâng cao năng suất lao động: biết mài đá làm công cụ: rìu, bôn, chày (thời Hòa Bình...

NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ 1

NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ

1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào? Trong các di chỉ Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hóa), Lung Keng (Kom Tum) có niên đại...

NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1

NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI

1. Sự phân công lao động được hình thành như thế nào? – Sản xuất nông nghiệp lúa nước ngày càng phát triển đã đòi hỏi phải: + Chuyên tâm...