Môn Lịch sử lớp 6

Lớp 6

NƯỚC CHĂM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X 0

NƯỚC CHĂM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X

1. Nước Cham-pa độc lập ra đời – Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, quân...

ÔN TẬP CHƯƠNG 5 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta. – Từ năm...

SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ 0

SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ

I. SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì? – Lịch sử là những gì đã diễn...

NƯỚC VĂN LANG B 0

NƯỚC VĂN LANG B

1. Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang Vào khoảng TK VIII – VII TCN, ở các bộ lạc...

ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG 0

ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG

1. Nông nghiệp và các nghề thủ công – Nông nghiệp: Văn Lang là một nước nông nghiệp: + Thóc lúa...

NƯỚC ÂU LẠC 0

NƯỚC ÂU LẠC

1. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần diễn ra như thế nào? 2. Nước Âu Lạc ra đời –...

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 0

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

1. Con người đã xuất hiện như thế nào? Theo thuyết tiến hóa của Đác – uyn: 2. Người tinh...

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 0

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ? – Từ...

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY 0

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

1. Sự ra đời các nhà nước cổ đại phương Tây *Điều kiện: – Điều kiện kĩ thuật: sự tiến bộ...

VĂN HOÁ CỔ ĐẠI 0

VĂN HOÁ CỔ ĐẠI

1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? – Thiên văn, lịch...