Môn Địa lý lớp 6

Lớp 6

VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 0

VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT

1. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. – Hệ Mặt trời bao gồm: Mặt trời và 8...

BẢN ĐỒ. CÁCH VẼ BẢN ĐỒ. 0

BẢN ĐỒ. CÁCH VẼ BẢN ĐỒ.

1. Bản đồ là gì? Khái niệm: Là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực...

TỈ LỆ BẢN ĐỒ 0

TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ. – Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản...

PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ 0

PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ

1. Phương hướng trên bản đồ. * Cách xác định phương hướng trên bản đồ: – Dựa vào các đường...

KÍ HIỆU BẢN ĐỒ. CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 3

KÍ HIỆU BẢN ĐỒ. CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

1. Ký hiệu bản đồ. – Ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng...

SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ 0

SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ

1. Sự vận động của Trái Đất quanh trục.  – Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tưởng nối...

SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI 0

SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI

1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. -Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ...

HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 0

HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA

1. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất. – Vào...

CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 1

CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

1. Cấu tạo bên trong Trái Đất.  Gồm 3 lớp: – Lớp vỏ (từ 5-70km): Mỏng nhất, quan trọng nhất, vật...

TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1

TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

1. Tác động của nội lực và ngoại lực. – Nội lực: là lực sinh ra bên trong trái đát làm...