Category: Môn Địa lý

Lớp 6

VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 0

VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT

1. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. – Hệ Mặt trời bao gồm: Mặt trời và 8 hành tinh : sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao...

TỈ LỆ BẢN ĐỒ 0

TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ. – Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích...

PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ 1

PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ

1. Phương hướng trên bản đồ. * Cách xác định phương hướng trên bản đồ: – Dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến để xác định phương hướng trên...

KÍ HIỆU BẢN ĐỒ. CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 1

KÍ HIỆU BẢN ĐỒ. CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

1. Ký hiệu bản đồ. – Ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu...

SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ 0

SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ

1. Sự vận động của Trái Đất quanh trục.  – Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tưởng nối liền hai cực và nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ...

SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI 0

SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI

1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. -Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần...

HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 0

HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA

1. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất. – Vào ngày 22/6 bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời...

CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 0

CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

1. Cấu tạo bên trong Trái Đất.  Gồm 3 lớp: – Lớp vỏ (từ 5-70km): Mỏng nhất, quan trọng nhất, vật chất trạng thái rắn, nhiệt độ tăng dần từ ngoài...

TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 0

TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

1. Tác động của nội lực và ngoại lực. – Nội lực: là lực sinh ra bên trong trái đát làm thay đổi vị trí lớp đá của vá Trái Đất...

ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1

ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

1. Núi và độ cao của núi. – Núi là 1 dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất. –  Có 3 bộ phận: Đỉnh (nhọn), Sườn (dốc),...