Lớp 5

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 5

ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ 0

ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ

  1. So sánh hai phân số cùng mẫu số Quy tắc: Trong hai phân số có cùng mẫu số:...

ÔN TÂP: SO SÁNH PHÂN SỐ (TIẾP) 0

ÔN TÂP: SO SÁNH PHÂN SỐ (TIẾP)

  4) Một số cách so sánh khác Dạng 1: So sánh với \(1\) Điều kiện áp dụng:  Phương pháp...

PHÂN SỐ THẬP PHÂN 0

PHÂN SỐ THẬP PHÂN

  1. Khái niệm phân số thập phân Khái niệm: Các phân số có mẫu số là \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,…\) được gọi...

ÔN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ 1

ÔN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ

  1. Cộng, trừ các phân số cùng mẫu số Quy tắc: Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng...

ÔN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ 0

ÔN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ

  1. Phép nhân hai phân số và các tính chất của phép nhân hai phân số a) Phép nhân...

HỖN SỐ 0

HỖN SỐ

  1. Khái niệm hỗn số Khái niệm: Hỗn số gồm hai thành phần là phần nguyên và phần phân...

HỖN SỐ (TIẾP) 0

HỖN SỐ (TIẾP)

  5. Phép cộng, trừ hỗn số Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số Muốn cộng (hoặc trừ) hai...

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 0

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

  1. Bảng đơn vị đo độ dài Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị...

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG 0

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

  1. Bảng đơn vị đo khối lượng Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị...

ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG. HÉC-TA 0

ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG. HÉC-TA

  1. Đề-ca-mét vuông Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài \(1dam\). Đề-ca-mét vuông viết tắt...