Tiếng Việt lớp 3

Lớp 3

TIẾT 7 0

TIẾT 7

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Thi tìm từ ngữ theo chủ điểm : a)...

TIẾT 8 0

TIẾT 8

  BÀI LUYỆN TẬP A – Đọc thầm : Cây gạo     Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu...

TIẾT 9 0

TIẾT 9

  BÀI LUYỆN TẬP A – Nhớ – viết : Mưa (2 khổ thơ đầu, sách Tiếng Việt 3, tập...

TIẾT 6 0

TIẾT 6

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Nghe – viết :       Sao mai Ngôi sao...

TẬP VIẾT: ÔN CHỮ HOA: A,M,N,V (KIỂU 2) 0

TẬP VIẾT: ÔN CHỮ HOA: A,M,N,V (KIỂU 2)

  1. Phương pháp: – Viết chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2) đúng mẫu, đều nét và nối...

CHÍNH TẢ: DÒNG SUỐI THỨC 0

CHÍNH TẢ: DÒNG SUỐI THỨC

  1. Nghe – viết : Dòng suối thức 2. Tìm các từ : a) Chứa tiếng bắt đầu bằng...

TẬP LÀM VĂN: VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO. GHI CHÉP SỔ TAY 0

TẬP LÀM VĂN: VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO. GHI CHÉP SỔ TAY

  Phương pháp :  – Nghe đọc từng mục trong bài Vươn tới các vì sao, nhớ được nội dung,...

TIẾT 1 1

TIẾT 1

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. – Đọc to, rõ ràng, diễn cảm các bài tập...

TIẾT 2 0

TIẾT 2

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Thi tìm từ ngữ về các chủ điểm sau...

TIẾT 3 0

TIẾT 3

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Nghe – viết : Nghệ nhân Bát Tràng Em...