Môn Toán lớp 3

Lớp 3

ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 0

ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách đọc, viết số có ba chữ số +)  Khi đọc số, ta...

CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ) 1

CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ)

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn cộng hoặc trừ các số có ba chữ số (không nhớ) ta làm...

CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN) 1

CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN)

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau....

CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 0

CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính Bước 1: Đặt...

PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ 1

PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Phép chia hết và phép chia có dư: Phép chia hết: Là phép...

BẢNG NHÂN 7 0

BẢNG NHÂN 7

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Khái niệm phép nhân với 7{\bf{7}} : Các số 77 được cộng liên...

BẢNG CHIA 7 0

BẢNG CHIA 7

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng chia 7{\bf{7}} và phép chia trong phạm vi 7{\bf{7}} Xuất phát từ...

TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN) 1

TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN)

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thì viết thẳng cột...

GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN 0

GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần....

ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN 1

ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Khái niệm phép nhân: Phép cộng hai hoặc nhiều số giống nhau thì em...