Lớp 3

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 3

ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN 1

ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Khái niệm phép nhân: Phép cộng hai hoặc nhiều số giống nhau thì em...

TÌM SỐ CHIA 0

TÌM SỐ CHIA

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Nhận xét: 2) Tìm số chia x chưa biết 20    :   x=   2                  x =  20 : 2                   x=    10 Trong phép chia...

ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA 0

ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Bảng chia - Cách nhẩm phép chia hết của một số tròn trăm...

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC 1

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ghi nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc và chu vi hình tam...

ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN 0

ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Đối với các bài toán đố, cần lưu ý 4 bước cơ bản: Bước...

XEM ĐỒNG HỒ 0

XEM ĐỒNG HỒ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Kim ngắn: chỉ giờ - Kim dài: chỉ phút - Kim dài, mảnh,...

BẢNG NHÂN 6 0

BẢNG NHÂN 6

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Khái niệm phép nhân với 6 : Các số 6 được cộng liên...