Lớp 3

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 3

ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 0

ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách đọc, viết số có ba chữ số +)  Khi đọc số, ta...

CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ) 1

CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ)

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn cộng hoặc trừ các số có ba chữ số (không nhớ) ta làm...

CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN) 1

CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN)

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau....

NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (CÓ NHỚ) 2

NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (CÓ NHỚ)

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một...

BẢNG CHIA 6 0

BẢNG CHIA 6

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng chia 6 và phép chia trong phạm vi 6{\bf{6}} Xuất phát từ...

TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ 1

TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số...

CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 3

CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính Bước 1: Đặt...

PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ 2

PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Phép chia hết và phép chia có dư: Phép chia hết: Là phép...

BẢNG NHÂN 7 1

BẢNG NHÂN 7

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Khái niệm phép nhân với 7{\bf{7}} : Các số 77 được cộng liên...

BẢNG CHIA 7 0

BẢNG CHIA 7

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng chia 7{\bf{7}} và phép chia trong phạm vi 7{\bf{7}} Xuất phát từ...