Tiếng Việt lớp 2

Lớp 2

M3. TẬP ĐỌC: NỘI QUY ĐẢO KHỈ 1

M3. TẬP ĐỌC: NỘI QUY ĐẢO KHỈ

1. Nội dung: Nội quy là những điều quy định  mà mọi người phải tuân theo. 2. Giải nghĩa từ...

I8. TẬP ĐỌC: TÌM NGỌC 0

I8. TẬP ĐỌC: TÌM NGỌC

1. Nội dung : Khen ngợi những con vật nuôi thông minh, tình nghĩa. 2. Giải nghĩa từ khó : – Long Vương:...

B8. TẬP ĐỌC: BÍM TÓC ĐUÔI SAM 4

B8. TẬP ĐỌC: BÍM TÓC ĐUÔI SAM

1. Nội dung : Cần đối xử tốt với các bạn gái. 2. Giải nghĩa từ khó : – Tết: đan, kết...

S4. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 4 0

S4. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 4

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Nói lời đáp của em : a) Khi ông bà...

S5. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 5 0

S5. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 5

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau...

S7. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 7 2

S7. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 7

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :...

S8. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 8 0

S8. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 8

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Xếp các từ cho dưới đây thành từng cặp từ...

S9. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 9 0

S9. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 9

BÀI LUYỆN TẬP A – Đọc thầm : Bác Hồ rèn luyện thân thể     Bác Hồ rất chăm rèn...

S2. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 2 0

S2. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TIẾT 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới...

R7. TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI TỪ CHỐI. ĐỌC SỔ LIÊN LẠC 0

R7. TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI TỪ CHỐI. ĐỌC SỔ LIÊN LẠC

1. Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây. – Cho tớ mượn truyện với ! – Xin lỗi....