Môn Toán lớp 2

Lớp 2

E.19. Một phần năm 0

E.19. Một phần năm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hiểu được khái niệm 15\dfrac{1}{5} , nhận biết hình ảnh và cách viết của “một...

B17. 26 + 5 0

B17. 26 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính các số cùng hàng được...

B2. 26 + 4; 36 + 24 0

B2. 26 + 4; 36 + 24

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 100  và vận dụng vào...

C1. TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG 0

C1. TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:Tìm x – Muốn tìm số hạng chưa biết trong...

B7. 28 + 5 1

B7. 28 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Đặt tính rồi tính, thực...

C2. SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ 0

C2. SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện...

B8. 38 + 25 0

B8. 38 + 25

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính theo cột...

B9. HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC 0

B9. HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Vẽ hình chữ nhật hoặc hình tứ giác. Dựa...

B16. 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 6 + 5 2

B16. 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 6 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính hoặc tính nhẩm phép cộng của 6 với một số....

B1. PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10 2

B1. PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Em cần ghi nhớ các cặp số có tổng bằng  là: 10=1+9=2+8=3+7=4+6=5+5 – Vận dụng...