Lớp 2

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 2

M3. TẬP ĐỌC: NỘI QUY ĐẢO KHỈ 1

M3. TẬP ĐỌC: NỘI QUY ĐẢO KHỈ

1. Nội dung: Nội quy là những điều quy định  mà mọi người phải tuân theo. 2. Giải nghĩa từ...

I8. TẬP ĐỌC: TÌM NGỌC 1

I8. TẬP ĐỌC: TÌM NGỌC

1. Nội dung : Khen ngợi những con vật nuôi thông minh, tình nghĩa. 2. Giải nghĩa từ khó : – Long Vương:...

B8. TẬP ĐỌC: BÍM TÓC ĐUÔI SAM 1

B8. TẬP ĐỌC: BÍM TÓC ĐUÔI SAM

1. Nội dung : Cần đối xử tốt với các bạn gái. 2. Giải nghĩa từ khó : – Tết: đan, kết...

E.19. Một phần năm 0

E.19. Một phần năm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hiểu được khái niệm 15\dfrac{1}{5} , nhận biết hình ảnh và cách viết của “một...

B17. 26 + 5 0

B17. 26 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính các số cùng hàng được...

B2. 26 + 4; 36 + 24 0

B2. 26 + 4; 36 + 24

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 100  và vận dụng vào...

C1. TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG 0

C1. TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:Tìm x – Muốn tìm số hạng chưa biết trong...

B7. 28 + 5 1

B7. 28 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Đặt tính rồi tính, thực...

C2. SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ 0

C2. SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện...

B8. 38 + 25 0

B8. 38 + 25

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính theo cột...