Category: Lớp 2

B11. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ SỰ VẬT. MỞ RỘNG VỐN TỪ: NGÀY, THÁNG, NĂM 0

B11. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ SỰ VẬT. MỞ RỘNG VỐN TỪ: NGÀY, THÁNG, NĂM

Phương pháp : – Tìm từ chỉ sự vật : con người, đồ vật, cây cối, con vật – Điền dấu chấm để ngắt câu bằng cách đọc kĩ đoạn...

B12. CHÍNH TẢ: TRÊN CHIẾC BÈ 0

B12. CHÍNH TẢ: TRÊN CHIẾC BÈ

Phương pháp: – Viết hoa đầu mỗi câu (sau dấm chấm) – Phân biệt đúng khi viết iê/yê, r/d/gi 1. Nghe-viết: Trên chiếc bè (từ Tôi và Dế Trũi … đến nằm dưới đáy.) ? –...

B13. TẬP LÀM VĂN: CẢM ƠN, XIN LỖI 0

B13. TẬP LÀM VĂN: CẢM ƠN, XIN LỖI

1. Nói lời cảm ơn của em trong những trường hợp sau : a) Bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa. – Cảm ơn bạn nhiều lắm. b) Cô giáo...

B9. CHÍNH TẢ: BÍM TÓC ĐUÔI SAM 0

B9. CHÍNH TẢ: BÍM TÓC ĐUÔI SAM

Phương pháp : – Viết lại chính xác, trình bày đúng một đoạn đối thoại trong bài: “Bím tóc đuôi sam“. – Luyện viết đúng quy tắc chính tả với yên,...

B10. TẬP ĐỌC: TRÊN CHIẾC BÈ 0

B10. TẬP ĐỌC: TRÊN CHIẾC BÈ

1. Nội dung : Tả cảnh đi chơi trên sông đầy thú vị của Dế Mèn và Dế Trũi, qua đó thấy được tình cảm đẹp đẽ và đáng yêu. 2....

B5. TẬP VIẾT: CHỮ HOA: B, C 0

B5. TẬP VIẾT: CHỮ HOA: B, C

1. Phương pháp : – Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định. – Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa. a) Chữ hoa...

B6. CHÍNH TẢ: GỌI BẠN 0

B6. CHÍNH TẢ: GỌI BẠN

1. Nghe –viết : Gọi bạn (từ Một năm … đến hết) – Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao? + Những chữ đứng đầu mỗi câu thơ : Một,...

B7. TẬP LÀM VĂN: SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI. LẬP DANH SÁCH HỌC SINH 0

B7. TẬP LÀM VĂN: SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI. LẬP DANH SÁCH HỌC SINH

Phương pháp : – Quan sát tranh và sắp xếp theo thứ tự bài thơ Gọi bạn. – Đọc kĩ câu và sắp xếp thành câu chuyện hoàn chỉnh. – Sắp...

A3. TẬP ĐỌC: TỰ THUẬT 0

A3. TẬP ĐỌC: TỰ THUẬT

1. Nội dung : – Nắm được những thông tin chính về bạn học sinh trong bài. 2. Giải nghĩa từ khó : – Tự thuật: Tự giới thiệu về mình...

B3. TẬP ĐỌC: GỌI BẠN 0

B3. TẬP ĐỌC: GỌI BẠN

1. Nội dung : Thấy được tình bạn thắm thiết của Bê Vàng và Dê Trắng. 2. Giải nghĩa từ khó : – Sâu thẳm: rất sâu – Hạn hán (nước): khô hạn vì trời...