Môn Văn lớp 12

Lớp 12

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC

I. Văn bản khoa học và ngôn ngữ khoa học 1. Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm...

SOẠN BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG SIÊU NGẮN 0

SOẠN BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG SIÊU NGẮN

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý      1. Tìm hiểu đề           – Đề bài yêu cầu bàn...

SOẠN BÀI TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – PHẦN 2: TÁC PHẨM SIÊU NGẮN 0

SOẠN BÀI TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – PHẦN 2: TÁC PHẨM SIÊU NGẮN

Câu 1 (trang 41 SGK Ngữ văn 12, tập 1): Bố cục của Tuyên ngôn độc lập: gồm 3 phần:...

PHÂN TÍCH CHI TIẾT TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (HỒ CHÍ MINH) 0

PHÂN TÍCH CHI TIẾT TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (HỒ CHÍ MINH)

1. Cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn độc lập.           – Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của...

CHỨNG MINH “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH LÀ ÁNG VĂN CHÍNH LUẬN MẪU MỰC MỌI THỜI ĐẠI”. 0

CHỨNG MINH “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH LÀ ÁNG VĂN CHÍNH LUẬN MẪU MỰC MỌI THỜI ĐẠI”.

Đề bài: Chứng minh “Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là áng văn chính luận mẫu mực mọi thời...

SOẠN BÀI KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX SIÊU NGẮN 2

SOẠN BÀI KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX SIÊU NGẮN

Câu 1 (trang 18 SGK Ngữ văn 12, tập 1) Những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội,...

SOẠN BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ SIÊU NGẮN 1

SOẠN BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ SIÊU NGẮN

1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài: Anh/chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố...

SOẠN BÀI TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – PHẦN 1: TÁC GIẢ SIÊU NGẮN 1

SOẠN BÀI TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – PHẦN 1: TÁC GIẢ SIÊU NGẮN

Câu 1 (trang 29 SGK Ngữ văn 12, tập 1) Những nét chính về quan điểm sáng tác văn học...

DÀN Ý CHUNG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 0

DÀN Ý CHUNG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

1. Mở bài     – Dẫn dắt vấn đề.     – Nêu vấn đề.     – Trích dẫn ý kiến,...

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 0

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

1. Vài nét cơ bản về Tuyên ngôn độc lập a. Hoàn cảnh ra đời :      – Thế giới:...