Category: Môn Văn

Lớp 12

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 0

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

1. Vài nét cơ bản về Tuyên ngôn độc lập a. Hoàn cảnh ra đời :      – Thế giới:           + Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết...

PHÂN TÍCH CHI TIẾT TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (HỒ CHÍ MINH) 0

PHÂN TÍCH CHI TIẾT TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (HỒ CHÍ MINH)

1. Cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn độc lập.           – Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp làm cơ sở pháp lí cho tuyên...

CHỨNG MINH “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH LÀ ÁNG VĂN CHÍNH LUẬN MẪU MỰC MỌI THỜI ĐẠI”. 0

CHỨNG MINH “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH LÀ ÁNG VĂN CHÍNH LUẬN MẪU MỰC MỌI THỜI ĐẠI”.

Đề bài: Chứng minh “Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là áng văn chính luận mẫu mực mọi thời đại”. BÀI LÀM THAM KHẢO      Hồ Chí Minh –...

SOẠN BÀI KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX SIÊU NGẮN 1

SOẠN BÀI KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX SIÊU NGẮN

Câu 1 (trang 18 SGK Ngữ văn 12, tập 1) Những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới sự hình thành và...

SOẠN BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ SIÊU NGẮN 0

SOẠN BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ SIÊU NGẮN

1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài: Anh/chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu:      “Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn?”...

SOẠN BÀI TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – PHẦN 1: TÁC GIẢ SIÊU NGẮN 0

SOẠN BÀI TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – PHẦN 1: TÁC GIẢ SIÊU NGẮN

Câu 1 (trang 29 SGK Ngữ văn 12, tập 1) Những nét chính về quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh: – Văn học là...

DÀN Ý CHUNG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 0

DÀN Ý CHUNG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

1. Mở bài     – Dẫn dắt vấn đề.     – Nêu vấn đề.     – Trích dẫn ý kiến, nhận định (nếu có). 2. Thân bài Sử dụng các...

BÀI VIẾT CHI TIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1 0

BÀI VIẾT CHI TIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1

Đề 1: Tình thương là hạnh phúc của con người. BÀI LÀM       Phải chăng thứ gọi là hạnh phúc nhất của mỗi con người là tình thương? Ai cũng...

SOẠN BÀI NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC SIÊU NGẮN 0

SOẠN BÀI NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC SIÊU NGẮN

Câu 1 (trang 53 SGK Ngữ văn 12, tập 1) Những luận điểm chính của bài viết:      – Luận điểm đặt vấn đề (từ đầu đến một trăm năm):...

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ PHẠM VĂN ĐỒNG 0

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ PHẠM VĂN ĐỒNG

1. Tiểu sử – Phạm Văn Đồng (1906 -2000) – Quê quán: Tân Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi. – Tham gia cách mạng từ sớm và là nhà hoạt động...