Môn Toán lớp 12

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 12

SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 1

SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên \(K\)...

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 2

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định và liên...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ THAM SỐ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀM SỐ CƠ BẢN 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ THAM SỐ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀM SỐ CƠ BẢN

Dạng 1: Tìm điều kiện của tham số để hàm số bậc ba có điểm cực trị. Phương pháp: –...

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 2

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên miền...

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM ĐA THỨC BẬC BỐN TRÙNG PHƯƠNG 2

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM ĐA THỨC BẬC BỐN TRÙNG PHƯƠNG

Hàm số bậc bốn trùng phương \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\left( {a \ne 0} \right)\) +) TXĐ: D=RD...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC BA, BẬC BỐN TRÙNG PHƯƠNG 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC BA, BẬC BỐN TRÙNG PHƯƠNG

Dạng 1: Tìm hàm số có đồ thị cho trước. Phương pháp: – Bước 1: Nhận dạng đồ thị: Đồ...

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA MỘT SỐ HÀM PHÂN THỨC HỮU TỶ 1

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA MỘT SỐ HÀM PHÂN THỨC HỮU TỶ

1. Kiến thức cần nhớ Cho hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) * Tập xác định  \(D...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ

Dưới đây là một số dạng toán thường gặp về tương giao giữa hai đồ thị hàm số: Dạng 1:...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN VỚI ĐỒ THỊ VÀ SỰ TIẾP XÚC CỦA HAI ĐƯỜNG CONG 3

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN VỚI ĐỒ THỊ VÀ SỰ TIẾP XÚC CỦA HAI ĐƯỜNG CONG

1. Tiếp tuyến với đồ thị hàm số Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số...

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ – ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 6

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ – ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

1. Lũy thừa với số mũ nguyên a) Định nghĩa: – Lũy thừa với số mũ nguyên dương \(a \in...