Môn Sinh lớp 12

Lớp 12

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG DI TRUYỀN 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG DI TRUYỀN

I. KÍ HIỆU  P : cặp bố mẹ ♀ : cơ thể cái F1 , F2  là đời con thế hệ 1 và...

QUY LUẬT PHÂN LI 0

QUY LUẬT PHÂN LI

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN MENDEN Bước 1: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng. Bước 2: Lai các...

QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP 2

QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP

I. QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP – Lai hai cây đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về tính...

LIÊN KẾT GEN (DI TRUYỀN LIÊN KẾT HOÀN TOÀN) 1

LIÊN KẾT GEN (DI TRUYỀN LIÊN KẾT HOÀN TOÀN)

I. THÍ NGHIỆM LAI RUỒI GIẤM CỦA MOOCGAN Ptc: Thân xám, cánh dài  x  Thân đen cánh cụt F1:             100% Thân xám,...

HOÁN VỊ GEN (DI TRUYỀN LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN TOÀN) 2

HOÁN VỊ GEN (DI TRUYỀN LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN TOÀN)

I. THÍ NGHIỆM CỦA MOOGAN P: Thân xám, cánh dài  ×  Thân đen, cánh cụt F1:             100% Thân xám, cánh...

CHỌN TẠO GIỐNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP 3

CHỌN TẠO GIỐNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

I. KHÁI NIỆM GIỐNG – Giống là một tập hợp cá thể sinh vật do con người chọn tạo ra,...

DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 1

DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

I. NST GIỚI TÍNH VÀ CƠ CHẾ TẾ BÀO HỌC XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG NST – NST giới tính...

DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 1

DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

I. DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN (DI TRUYỀN THEO DÒNG MẸ/ DI TRUYỀN TẾ BÀO CHẤT/ DI TRUYỀN NGOÀI NST) –...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN VÀ TÍNH SỐ LOẠI KIỂU GEN TỐI ĐA TRONG QUẦN THỂ 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN VÀ TÍNH SỐ LOẠI KIỂU GEN TỐI ĐA TRONG QUẦN THỂ

I. BÀI TẬP TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN 1. Bài toán thuận Phương pháp chung: Quy ước gen...