Môn Sinh lớp 12

Lớp 12

QUY LUẬT PHÂN LI 0

QUY LUẬT PHÂN LI

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN MENDEN Bước 1: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng. Bước 2: Lai các...

TƯƠNG TÁC GEN 1

TƯƠNG TÁC GEN

I. KHÁI NIỆM TƯƠNG TÁC GEN Là sự tác động qua lại giữa hai hay nhiều gen không alen cùng...