Category: Môn Lý

Lớp 12

0

Sách giáo khoa Vật Lý lớp 12

Giới Thiệu Cuốn Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 bao gồm 8 chương:Dao Động Cơ,Sóng Cơ Và Sóng Âm,Dòng Điện Xoay Chiều,Dao Động...

ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC – BÀI TẬP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN VẬT CHUYỂN ĐỘNG TỪ X1 ĐẾN X2, SỐ LẦN QUA LI ĐỘ X 0

ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC – BÀI TẬP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN VẬT CHUYỂN ĐỘNG TỪ X1 ĐẾN X2, SỐ LẦN QUA LI ĐỘ X

I- DẠNG 1: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN NGẮN NHẤT VẬT ĐI TỪ A-B Phương pháp Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I- DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. Phương pháp. Tìm A, ω, φ, f, x-v-pha tại thời điểm t.   –        Tìm...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I – DẠNG 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. 1. Phương pháp. Phương trình dao động tổng quát: \(x{\rm{ }} = {\rm{ }}Acos\left( {\omega t{\rm{ }} + {\rm{...

ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC – BÀI TẬP QUÃNG ĐƯỜNG – TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH 0

ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC – BÀI TẬP QUÃNG ĐƯỜNG – TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

I- DẠNG 1: QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC TỪ THỜI ĐIỂM T1 ĐẾN T2 – TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ∆T. Chú ý: ü  Trong 1 chu...

CON LẮC LÒ XO – BÀI TẬP CHU KÌ, TẦN SỐ, TẦN SỐ GÓC CỦA CON LẮC LÒ XO 0

CON LẮC LÒ XO – BÀI TẬP CHU KÌ, TẦN SỐ, TẦN SỐ GÓC CỦA CON LẮC LÒ XO

I- NỘI DUNG LÍ THUYẾT Con lắc lò xo gồm: một vật nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu của một lò xo có độ cứng k và có...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SÓNG CƠ – PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CƠ 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SÓNG CƠ – PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CƠ

1. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, LI ĐỘ, VẬN TỐC DAO ĐỘNG SÓNG CƠ: Phương pháp: – Cách 1: Thay vào phương trình sóng \(\begin{array}{l}{u_M} = Ac{\rm{os}}\omega \left( {t...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SÓNG CƠ – ĐỒ THỊ SÓNG CƠ HỌC 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SÓNG CƠ – ĐỒ THỊ SÓNG CƠ HỌC

1. BIÊN ĐỘ, CHU KÌ SÓNG VÀ BƯỚC SÓNG. 2. TRẠNG THÁI CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC PHẦN TỬ MÔI TRƯỜNG. Theo phương truyền sóng, các phần tử môi trường ở trước một...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU TRONG GIAO THOA SÓNG 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU TRONG GIAO THOA SÓNG

1. DẠNG 1: TÌM SỐ ĐIỂM DAO ĐỘNG CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU GIỮA HAI NGUỒN. Phương pháp   – Hai nguồn cùng pha: ( \({{\bf{S}}_{\bf{1}}}{{\bf{S}}_{\bf{2}}} = {\bf{AB}}{\rm{ }} =...