Môn Vật Lí lớp 12

Lớp 12

HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG 3

HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG

  1. SỰ PHÁT QUANG Một số chất trong tự nhiên có khả năng tự phát ra ánh sáng gọi...

MẪU NGUYÊN TỬ BO – QUANG PHỔ CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO 0

MẪU NGUYÊN TỬ BO – QUANG PHỔ CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO

  I – NỘI DUNG  1. Mẫu nguyên tử Bo a. Tiên đề về trạng thái dừng – Nguyên tử...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON QUANG ĐIỆN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU VÀ TỪ TRƯỜNG ĐỀU 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON QUANG ĐIỆN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU VÀ TỪ TRƯỜNG ĐỀU

  1. CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON QUANG ĐIỆN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU Electron chuyển động trong điện trường đều \(\overrightarrow...

GIAO THOA SÓNG – LÍ THUYẾT CHUNG 1

GIAO THOA SÓNG – LÍ THUYẾT CHUNG

  1. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA – Khi sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MẠCH XOAY CHIỀU RLC – CÓ C THAY ĐỔI 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MẠCH XOAY CHIỀU RLC – CÓ C THAY ĐỔI

1. C THAY ĐỔI => XẢY RA HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG \({\varphi _{{\bf{U}}/{\bf{I}}}} = {\bf{0}}\) VÀ \({{\bf{I}}_{{\bf{MAX}}}},{\rm{ }}{{\bf{U}}_{{\bf{RMAX}}}},{\rm{ }}{{\bf{U}}_{{\bf{LMAX}}}},{\rm{ }}{{\bf{U}}_{{\bf{LCMIN}}}}\)...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MẠCH XOAY CHIỀU – CÓ R THAY ĐỔI 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MẠCH XOAY CHIỀU – CÓ R THAY ĐỔI

Các dạng bài tập – Phương pháp I – R THAY ĐỔI ĐỂ PMAX 1. Mạch RLC có cuộn dây...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MẠCH XOAY CHIỀU RLC – CÓ L THAY ĐỔI 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MẠCH XOAY CHIỀU RLC – CÓ L THAY ĐỔI

I- L THAY ĐỔI => XẢY RA HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG \({\varphi _{{\bf{u}}/{\bf{i}}}} = {\bf{0}}\) VÀ IMAX, URMAX, UCMAX, ULCMIN...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP XOAY CHIỀU RLC – CÓ TẦN SỐ GÓC (HAY TẦN SỐ, CHU KÌ) THAY ĐỔI 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP XOAY CHIỀU RLC – CÓ TẦN SỐ GÓC (HAY TẦN SỐ, CHU KÌ) THAY ĐỔI

1. \(\omega \) THAY ĐỔI ĐỂ XẢY RA HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ĐIỆN: \({Z_{min}},{\rm{ }}{I_{max}},{\rm{ }}{U_{Rmax}},{\rm{ }}{P_{ABmax}},{\rm{ }}cos\varphi \) CỰC ĐẠI...

GIẢN ĐỒ VÉCTƠ TRONG CÁC BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU 0

GIẢN ĐỒ VÉCTƠ TRONG CÁC BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU

Sử dụng giải các bài toán liên quan đến sự lệch pha giữa các điện áp. 1. PHƯƠNG PHÁP  ...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MẠCH XOAY CHIỀU RLC – BÀI TOÁN HỘP ĐEN 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MẠCH XOAY CHIỀU RLC – BÀI TOÁN HỘP ĐEN

  1. Phương pháp đại số Bước 1: Xác định các thông số có mặt trong hộp đen X Sử...