Category: Môn Hóa

Lớp 12

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI (PHẦN 1) 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI (PHẦN 1)

– Dạng toán về kim loại tác dụng với dung dịch muối rất hay gặp trong bài thi đại học. Đây là 1 dạng toán không khó nếu nắm chắc...

ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 0

ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI – Thực hiện quá trình khử ion kim loại:  Mn+ + ne → M II. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 1. Phương...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT LUYỆN 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT LUYỆN

Giả sử phản ứng khử oxit kim loại xảy ra hoàn toàn thì PTHH là: yH2+   RxOy →    xR    + y H2O (1)  yCO+   RxOy →    xR    + yCO2 (2) Phương pháp giải thường...

DÃY ĐIỆN HÓA KIM LOẠI 0

DÃY ĐIỆN HÓA KIM LOẠI

I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HÓA – KHỬ Tổng quát:   Dạng oxi hóa và dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hóa...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI (PHẦN 2) 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI (PHẦN 2)

III. BÀI TOÁN 2 KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI 1 MUỐI Thứ tự cặp oxi hóa – khử Am+A    Bn+B    Cp+C\frac{{{A}^{m+}}}{A}\,\,\,\,\frac{{{B}^{n+}}}{B}\,\,\,\,\frac{{{C}^{p+}}}{C} pA  +  mCp+ → pAm+ +  mC    1.\text{pA  +  m}{{\text{C}}^{\text{p+}}}\text{ }\to \text{ p}{{\text{A}}^{\text{m+}}}\text{ + ...

SỰ ĐIỆN PHÂN 0

SỰ ĐIỆN PHÂN

I – KHÁI NIỆM – Sự điện phân là quá trình oxi hóa – khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN MỘT MUỐI 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN MỘT MUỐI

Phương pháp giải – Sử dụng công thức Faraday: m=A.I.tn.F hay  n=I.t F Trong đó: + m: khối lượng chất giải phóng ở điện cực (gam) + A: khối lượng mol của...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN HỖN HỢP MUỐI 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN HỖN HỢP MUỐI

Phương pháp giải – Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại tạo thành sau điện phân bám vào mdung dịch sau điện phân = mdung dịch trước điện...

ĂN MÒN KIM LOẠI 0

ĂN MÒN KIM LOẠI

1. Khái niệm – Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường  – Kim loại bị...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG CÓ TÍNH OXI HÓA 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG CÓ TÍNH OXI HÓA

* Phương trình tổng quát :      2M + 2nHCl → 2MCln + nH2      2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2 Điều kiện: Kim loại là kim loại đứng trước H...