Môn Hóa lớp 12

Lớp 12

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI (PHẦN 1) 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI (PHẦN 1)

– Dạng toán về kim loại tác dụng với dung dịch muối rất hay gặp trong bài thi đại học....

ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 0

ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI – Thực hiện quá trình khử ion kim loại:  Mn+ + ne →...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT LUYỆN 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT LUYỆN

Giả sử phản ứng khử oxit kim loại xảy ra hoàn toàn thì PTHH là: yH2+   RxOy →    xR    + y...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI (PHẦN 2) 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI (PHẦN 2)

III. BÀI TOÁN 2 KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI 1 MUỐI Thứ tự cặp oxi hóa – khử Am+A    Bn+B    Cp+C\frac{{{A}^{m+}}}{A}\,\,\,\,\frac{{{B}^{n+}}}{B}\,\,\,\,\frac{{{C}^{p+}}}{C} pA ...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN MỘT MUỐI 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN MỘT MUỐI

Phương pháp giải – Sử dụng công thức Faraday: m=A.I.tn.F hay  n=I.t F Trong đó: + m: khối lượng chất giải phóng...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN HỖN HỢP MUỐI 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN HỖN HỢP MUỐI

Phương pháp giải – Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại tạo thành sau điện phân bám...

DÃY ĐIỆN HÓA KIM LOẠI 0

DÃY ĐIỆN HÓA KIM LOẠI

I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HÓA – KHỬ Tổng quát:   Dạng oxi hóa và dạng khử của cùng...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TÍNH SỐ MẮT XÍCH POLIME 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TÍNH SỐ MẮT XÍCH POLIME

* Phương pháp giải Số mắt xích bằng tỉ lệ khối lượng phân tử của đoạn polime và khối lượng của...