Môn Văn lớp 11

Lớp 11

VÀI NÉT VỀ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 2

VÀI NÉT VỀ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

  1. Tiểu sử  – Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), sinh ra tại quê mẹ – làng Tân Thới, huyện Bình...

TÌM HIỂU CHUNG VỀ LẼ GHÉT THƯƠNG 0

TÌM HIỂU CHUNG VỀ LẼ GHÉT THƯƠNG

  1. Tìm hiểu về Truyện Lục Vân Tiên – Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu được sáng...

PHÂN TÍCH LẼ GHÉT THƯƠNG 1

PHÂN TÍCH LẼ GHÉT THƯƠNG

  1. Mở bài: – Giới thiệu khái quát về Nguyễn Đình Chiểu: một người có cuộc đời đau thương,...

SOẠN ĐỌC THÊM CHẠY GIẶC SIÊU NGẮN 0

SOẠN ĐỌC THÊM CHẠY GIẶC SIÊU NGẮN

  Câu 1 (trang 49 SGK Ngữ văn 11 tập 1):   Cảnh đất nước và nhân dân khi giặc...

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BÀI THƠ CHẠY GIẶC 0

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BÀI THƠ CHẠY GIẶC

  1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh sáng tác – Hiện nay, chưa thấy tài liệu nào nói rõ...

PHÂN TÍCH BÀI THƠ CHẠY GIẶC 0

PHÂN TÍCH BÀI THƠ CHẠY GIẶC

  1. Mở bài: – Giới thiệu khái quát về Nguyễn Đình Chiểu: là một người chịu nhiều bất hạnh...

PHÂN TÍCH VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2

PHÂN TÍCH VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC

  1. Mở bài: – Giới thiệu khái quát về Nguyễn Đình Chiểu: là một người chịu nhiều bất hạnh,...

SOẠN ĐỌC THÊM BÀI CA PHONG CẢNH HƯƠNG SƠN SIÊU NGẮN 1

SOẠN ĐỌC THÊM BÀI CA PHONG CẢNH HƯƠNG SƠN SIÊU NGẮN

  Câu 1 (trang 51 SGK Ngữ văn 11 tập 1): – Bao quát khung cảnh: Bầu trời cảnh Bụt: cảnh đẹp...

VÀI NÉT VỀ CHU MẠNH TRINH 0

VÀI NÉT VỀ CHU MẠNH TRINH

– Chu Mạnh Trinh (1682 – 1905) tự Cán Thần, hiệu Trúc Vân, người làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, huyện...

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BÀI CA PHONG CẢNH HƯƠNG SƠN 0

TÌM HIỂU CHUNG VỀ BÀI CA PHONG CẢNH HƯƠNG SƠN

  1. Tìm hiểu chung a. Hoàn cảnh sáng tác – Bài thơ có thể được sáng tác trong thời...