Môn Toán lớp 11

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 11

KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM 1

KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM

1. Đạo hàm của hàm số tại một điểm Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên...

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 1

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

1. Định nghĩa Một đường thẳng \(d\) được gọi là vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right)\) nếu nó...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

  Dưới đây là một số bài toán về quan hệ vuông góc trong không gian: Dạng 1: Chứng minh...

GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 0

GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

1. Kiến thức cần nhớ Định nghĩa: – Nếu đường thẳng \(a\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right)\)...

THIẾT DIỆN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 1

THIẾT DIỆN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài toán: Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) đi qua điểm...

HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 0

HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa...

GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG 0

GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG

1. Định nghĩa Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai...

KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG 0

KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG

  1. Định nghĩa – Khoảng cách từ điểm \(M\) đến đường thẳng \(\Delta \) là khoảng cách giữa hai...

KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG 0

KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG

  1. Định nghĩa – Khoảng cách từ điểm \(M\) đến mặt phẳng \(\left( P \right)\) là khoảng cách giữa...

KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG SONG SONG 0

KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG SONG SONG

  1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song – Khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và...